موارد مربوط به زمین شناسی
 تاریخچه جانداران

با مطالعه در روی فسیل های به دست آمده از میان لایه های رسوبی مختلف معلوم شده است که فسیل های موجود در لایه های قدیمی تر در مقایسه با آن ها که در لایه های بالایی پیدا می شوند ساختمان بدنی ساده تری را نشان می دهند.زندگی موجودات زنده در کره زمین ابتدا از دریاها شروع شد. اولین موجوداتی که در دریا به وجود آمدند تک سلولی ها جلبک ها و کرم ها بودند. بعد از جانداران ساده وبه تدریج با مساعد شدن شرایط زندگی جانداران تکامل یافته تر ظاهر شدند. زندگی جانوری در روی زمین ابتدا با بی مهره ها آغاز شد وسپس مهره داران ظاهر شدند. در بین مهره داران هم ابتدا ماهی ها سپس دوزیستان بعد خزندگان وبعد از آن پرندگان و  بالاخره پستانداران که از سایر جانداران ساختمان بدنی پیچیده تری دارند به وجود آمدند. گیاهان نیز درآغاز محدود به جلبک ها بودند ودر زمان های بعد سرخس ها وخزه ها پدید آمدند. زندگی در روی خشکی ها با پیدا شدن گیاهان آغاز شد اولین گروه گیاهانی که در خشکی پدید آمدند سرخس ها و خزه ها بوده وپس از آن گیاهان مخروط دار پدید آمدند. پیدایش گیاهان گل دار که انواعی کامل تر وپیچیده تر از اقسام بی گل و هاگ دار است در زمان نزدیک به زمان حال در روی زمین ظاهر شدند. دانشمندان معتقدند که افزایش پستانداران با زیاد شدن گیاهان رابطه داشته است.

|+| نوشته شده توسط علی اکبر کفشکتان در پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱  |
 
 
بالا